НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРАНДАА УРЬЖ БАЙНА
/Орон нутагт замын төсөлд ажиллах/

• Нягтлан бодогч

• Геодезийн инженер 

• Гүүр, хоолойн инженер

• Механик инженер

• Механик инженер /гидро систем/

• Материалын инженер

• Засварын механик

• ХАБЭА-н ажилтан 

• Геодезийн техникч

• Лаборант 

• Туслах ажилтан

• Цахилгаанчин

• Гагнуурчин

• Нярав

• Тогооч

• Үйлдвэрийн оператор

• Үйлдвэрийн операторын туслах

• Үйлдвэрийн туслах ажилтан

• Экскаваторын оператор

• Үйлчлэгч
mn