БУТЛУУРЫН ҮЙЛДВЭРИЙН ОПЕРАТОР

Үйлдвэрлэл
Үндсэн ажилтан
Улаанбаатар
88014545 88101680
[email protected]
Дэлгэрэнгүй

АСФАЛЬТЫН ҮЙЛДВЭРИЙН ОПЕРАТОР

Үйлдвэрлэл
Үндсэн ажилтан
Улаанбаатар
88014545 88101680
[email protected]
Дэлгэрэнгүй

САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭСТ ЭДИЙН ЗАСАГЧ

Санхүү
Үндсэн ажилтан
Улаанбаатар
88014545 88101680
[email protected]
Дэлгэрэнгүй

АВТЫН ЗАСВАРЧИН АЖИЛД АВНА.

Үндсэн ажилтан
Улаанбаатар
88014545 88101680
[email protected]
Дэлгэрэнгүй

АВТЫН МЕХАНИК АЖИЛД АВНА.

Үндсэн ажилтан
Улаанбаатар
88014545 88101680
[email protected]
Дэлгэрэнгүй

АВТЫН МЕХАНИК ИНЖЕНЕР АЖИЛД АВНА.

Үндсэн ажилтан
Улаанбаатар
88014545 88101680
[email protected]
Дэлгэрэнгүй

ЦАХИЛГААНЧИН АЖИЛД АВНА.

Үйлдвэрлэл
Үндсэн ажилтан
Улаанбаатар
88014545 88101680
[email protected]
Дэлгэрэнгүй

ТУСЛАХ АЖИЛТАН /ГЭРЭЭТ АЖИЛТАН/

Үйлдвэрлэл
Гэрээт ажилтан
Улаанбаатар
88014545 88101680
[email protected]
Дэлгэрэнгүй

ГЕОДЕЗИЙН ИНЖЕНЕР АЖИЛД АВНА

Авто зам
Үндсэн ажилтан
Улаанбаатар
88014545 88101680
[email protected]
Дэлгэрэнгүй

ISO СТАНДАРТ ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР

Үндсэн ажилтан
Улаанбаатар
88014545 88101680
[email protected]
Дэлгэрэнгүй

ХАБЭА АЖИЛТАН

ХАБЭА
Үндсэн ажилтан
Улаанбаатар
88014545 88101680
[email protected]
Дэлгэрэнгүй

ЗАМ, ГҮҮРИЙН ИНЖЕНЕР АЖИЛД АВНА

Авто зам
Үндсэн ажилтан
Улаанбаатар
88014545 88101680
[email protected]
Дэлгэрэнгүй

АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕР АЖИЛД АВНА

Авто зам
Үндсэн ажилтан
Улаанбаатар
88014545 88101680
[email protected]
Дэлгэрэнгүй