Одоогоор зарлагдсан ажлын байр байхгүй байна .

Posted 4 months ago
[[[],[["show_fields"]],"and"]]
1 Step 1
АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТ
1. ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
Авахыг хүсч буй цалингийн хэмжээ:
Ажилд орох боломжтой хугацаа:
Цээж зураг 3х4
Оруулах
Овог:
Нэр:
Нас:
Хүйс:
Төрсөн огноо:
Үндэс, угсаа
Нийгмийн гарал:
Регистрийн дугаар:
Жолооны үнэмлэхтэй эсэх:
Ангилал:
2. ОРШИН СУУГАА ХАЯГ, ХОЛБОО БАРИХ УТАС
Хот, аймаг, сум, дүүрэг:
Баг, хороо:
Гудамж, хороолол:
Байр, тоот:
Гэрийн утас:
Гар утас:
Яаралтай үед холбоо барих утас:
2. ГЭР БҮЛИЙН БАЙДАЛ (зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ.)
1
Овог нэр:
Төрсөн он
Одоо эрхэлж буй ажил
2
Овог нэр:
Төрсөн он
Одоо эрхэлж буй ажил
3
Овог нэр:
Төрсөн он
Одоо эрхэлж буй ажил
3.ТАНЫ ЭЗЭМШСЭН МЭРГЭЖИЛ, БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭШИЛ
Хаана, ямар байгууллага, сургууль10 жил
Элссэн он
Төгссөн он
Дээд, тусгай мэргэжлийн боловсрол (Та төгссөн болон одоо суралцаж байгаа сургууль, мэргэжил, дүнгийн мэдээллийг оруулна уу)Их сургууль
Элссэн он
Төгссөн он
Дээд, тусгай мэргэжлийн боловсрол (Та төгссөн болон одоо суралцаж байгаа сургууль, мэргэжил, дүнгийн мэдээллийг оруулна уу)Их сургууль
Элссэн он
Төгссөн он
4. УР ЧАДВАР, ХУВЬ ХҮНИЙ ТАЛААРХ АСУУЛТУУД
Компьютерийн програм дээр ажиллах чадвар
Гадаад хэлний чадвар
Муу Дунд Сайн
Ярьсныг ойлгох
Өөрөө ярих
Уншиж ойлгох
Бичиж орчуулах
Муу Дунд Сайн
Ярьсныг ойлгох
Өөрөө ярих
Уншиж ойлгох
Бичиж орчуулах
Эрүүл мэндийн хувьд
0 /
Манай компанийн талаарх мэдээллийг хаанаас авсан бэ?
0 /
Та манай компанид ажилд орвол ямар хугацаагаар ажиллах вэ?
Таны зүгээс ажил олгогчоос хүсэх, шаардах зүйл юу байх вэ?
0 /
Танд авч байсан гавъяа шагнал байгаа юу?
0 /
5. АЖЛЫН ТУРШЛАГА
Байгууллагын нэр
Албан тушаал
Ажилд орсон огноо
Ажлаас гарсан огноо
Ажлаас гарсан шалтгаан
0 /
Ажлын газрын хаяг, утасны дугаар
0 /
Байгууллагын нэр
Албан тушаал
Ажлаас гарсан огноо
Ажилд орсон огноо
Ажлаас гарсан шалтгаан
0 /
Ажлын газрын хаяг, утасны дугаар
0 /
Санамж: Та худал мэдээлэл өгөх, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлэх, шаардлагатай мэдээллийг нуун дарагдуулах зэргээр хуурч мэхлэн ажилд орсон нөхцөлд ажлаас халагдах шалтгаан болно. Компанийн зүгээс таны талаарх нэмэлт мэдээлэл цуглуулах эрхийг хүлээн зөвшөөрнө.Компани нь анкетыг хүлээн авснаар өргөдөл гаргагчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг, хариуцлага хүлээхгүй.Таны бөглөсөн анкет болон хавсаргасан материалыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.Зөвхөн шаардлагад нийцсэн хүнийг ярилцлагад дуудна.
Нэмэлт CV хавсаргах
Оруулах
Previous
Next

Job Features

Job CategoryГЭРЭЭТ БОЛОН ТУСЛАХ АЖИЛТАН, МАШИН МЕХАНИЗМ ОПЕРАТОР

Apply Online