Menu

2018

2018

Материалын туршилт шинжилгээний лаборатори маань MNS ISO/IEC 17025 стандартын давтан итгэмжлэлээ авсан.

Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016 стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна.

4 months, 2 weeks ago Comments Off on 2018