Menu

2016

2016

Бизнесийн шинэ салбар, чиглэлтэй болж, бие даасан групп компани болохын эхлэлийг тавьж, охин компанийг байгуулсан.

Автозамын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулж, үйл ажиллагааны цар хэмжээг нэмэгдүүлсэн.

4 months, 2 weeks ago Comments Off on 2016