Menu

2013

2013

Үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах үүднээс машин механизм, техник, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг бүрэн хариуцах Автобаазын засварын цех, сэлбэгийн агуулахыг ашиглалтанд оруулсан.

Барилгын салбарын үйл ажиллагаанд нэмүү өртгийг бий болгон идэвхтэй оролцох бодлогын хүрээнд барилгын үйлдвэрлэл үрүү үйл ажиллагаагаа өргөжүүлсэн.

Хатуу хучилттай зам барих тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулж Автозамын барилгын үйлдвэрлэл үрүү үйл ажиллагаагаа өргөжүүлсэн.

4 months, 2 weeks ago Comments Off on 2013