Menu

Захиргаа ерөнхий удирдлага

Инженер техникийн ажилтан

Машин механизм
Оператор

Гэрээт болон туслах ажилтан